2.6.5. Personas titulares de los órganos de dirección.

Fundación Municipal de Medios de Comunicación de Agüimes.

Presidente: Alcalde.

Secretaria: Alicia López González (Funcionaria).

Patronato: Óscar Hernández Suárez (Presidente)Agustín Trujillo Rodríguez (Vicepresidente), Francisco González Ramos (Vocal), Raúl Martel Vega (Vocal), Mario Melián G. Melián Hernández (vocal), Vicente E. Mena Santana (vocal), Yanira Álvarez Jiménez (Vocal) y Alicia López González (Secretaria).